Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Map o Fangor

Cliciwch i lawrlwytho map o Fangor (PDF).

Cyfarwyddiadau i Hen Goleg

Rhif 55 ar y map i'w lawrlwytho, ar gael drwy'r cyswllt uchod.

Cyfarwyddiadau

Mae’n fwy na thebyg fod Bangor o fewn cyrraedd mwy hwylus nag y byddech yn tybio, mewn car, ar y trên neu mewn bws!

Ar y Ffordd

Gellwch ddefnyddio'r map rhyngweithiol hwn (a ddarperir gan Google map) i weld yn union lle rydym, a'i ddefnyddio i gynllunio eich taith ar y ffordd.

Mewn Bws

Mae bws TrawsCambria yn dod i Fangor yn ddyddiol, gyda gwasanaethau i Dde a Gorllewin Cymru, Wrecsam a'r Bermo.

Ewch i www.trawscymru.info i gael manylion.

Teithio ar y trên

Ewch i wefan Rheilffyrdd Cenedlaethol i weld manylion gwasanaethau trên i orsaf Bangor.

Ar y Môr

Os ydych yn teithio i Fangor  o Iwerddon gellwch groesi ar y fferi i Gaergybi, ewch i'r gwefannau allanol hyn i gael yr amserlenni:

Os ydych yn cyrraedd Caergybi, ceir cyswllt rheilffordd i Fangor (mae’r daith yn cymryd tua 30 munud).
Ewch i wefan y Rheilffyrdd Cenedlaethol am fanylion.

Gydag Awyren

Os ydych yn cyrraedd maes awyr Manceinion neu Lerpwl, ceir cyswllt rheilffordd cyson i Fangor. Ewch i wefan y Rheilffyrdd Cenedlaethol am fanylion.

Site footer