Dyddiad cau i gofrestru

8 Mehefin 2018 yw’r dyddiad cau i gofrestru.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Trawsnewid yr Oesoedd Canol

Amheuaeth a Gwirionedd yn yr Oesoedd Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar, 8 Mehefin 2018

Digwyddiad blynyddol yw Trawsnewid yr Oesoedd Canol a gynhelir gan Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor gyda'r nod o archwilio'r byd canol-oesol a'i effaith sylweddol ar ddiwylliant a syniadaeth ddiweddarach. Daw ag ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ynghyd o bob rhan o'r Deyrnas Unedig a'r byd.

Mae'r gynhadledd hon yn unigryw nid yn unig oherwydd ei bod yn croesawu ymchwil o amrywiol ddisgyblaethau astudiaethau'r oesoedd canol, ond oherwydd hefyd ei diddordeb yn effaith a dylanwad sylweddol yr Oesoedd Canol ar ganrifoedd dilynol. 

Cynhadledd eleni yw'r bedwaredd ar ddeg gynhadledd flynyddol yn y gyfres 'Trawsnewid yr Oesoedd Canol' a bydd yn canolbwyntio ar Amheuaeth a Gwirionedd yn yr Oesoedd Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar .  Lluniwyd thema'r gynhadledd eleni i gyd-fynd ag amcanion y Gymdeithas Astudiaethau'r Oesoedd Canol a'i golygwedd ryngddisgyblaethol.  Ei hamcanion yw  meithrin gwahanol ffyrdd o edrych ar bethau a dod â chanoloeswyr o wahanol feysydd pwnc ledled y wlad at ei gilydd i gyfrannu at yr ymchwil gyfredol ym maes astudiaethau'r oesoedd canol.  Mae'r thema eleni'n cadw at nod y cynadleddau o ddewis themâu sy'n denu cyfraniadau o ansawdd uchel a chyfoes.