Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Trawsnewid yr Oesoedd Canol

Diniweidrwydd Negyddol: Plentyndod fel Adeiladwaith Modern

Galwad am Bapurau

Dyddiad cau: 20 Ebrill 2017

Dyddiad: 9 Mehefin 2017

Prif Siaradwr: Katie Barclay, Prifysgol Adelaide

Dod i oed, priodas, datblygiad plentyndod, addysg, gender, cronoleg y cysyniad o blentyndod, disgyblaeth a chodau ymddygiad, diffiniadau teuluol a chymdeithasol o blentyndod, genedigaeth plant, gwardiaeth, hamdden a phlentyndod, llenyddiaeth.

Mae Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor yn croesawu cynigion ar gyfer cyflwyniadau 20 munud ar amrywiaeth eang o bynciau yn cynnwys yr uchod, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt. Byddwn yn ystyried unrhyw bapurau sy'n gysylltiedig â thema ehangach portreadau o blentyndod yn yr oesoedd canol, y cyfnod modern cynnar neu bortreadau ôl-fodernaidd.

Anfonwch grynodeb 250 o eiriau at medievalismtransformed@bangor.ac.uk 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.medievalismtransformed.bangor.ac.uk.    @medievalismtransformed

Site footer